Wijkplatform Dieren Noordoost
Energieteam Verbuursamen

Energieteam Verbuursamen Dieren Noordoost


Zonnepanelen

Algemene doelstelling

Het energieteam Verbuursamen Dieren Noordoost wil bewoners helpen bij het verduurzamen en comfortabel maken van hun woning. Het team zet zich in om wijkbewoners bewust maken van de uitdagingen en de oplossingen die er liggen op het gebied van de energietransitie (overgang naar duurzame energie).

Werkwijze

Het team inventariseert en onderzoekt mogelijkheden voor het verduurzamen van de woningen en eigen energieopwek door middel van zonnepanelen.
Zij geeft (gratis) voorlichting en adviezen d.m.v. artikelen in de wijkkrant, het uitgeven van informatiefolders, voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken.
Met leveranciers van isolerende maatregelen (isolatieglas, vloer-, muur- en dakisolatie) CV-ketels/warmtepompen en zonnepanelen, zijn goede producten geselecteerd tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Alle wijkbewoners kunnen van deze speciale aanbiedingen gebruik maken, zodat ze niet zelf ‘het wiel hoeven uit te vinden’ op dit gebied en niet teveel betalen.

Klimaataanpak en energietransitie

Samen met andere energieteams en inwonersorganisaties in de gemeente Rheden wordt nagedacht over de aanpak van de Klimaataanpak en de energietransitie in de gemeente en de mogelijkheden om inwoners daar zoveel mogelijk in te laten participeren. Het energieteam is lid van het ‘Platform Klimaataanpak Rheden’.

Wat zijn de ‘energieplannen’ voor onze wijk?

De Klimaatafspraken van Parijs (2015 - onder de 2 C opwarming blijven) zijn voor ons land uitgewerkt in een Nationaal Klimaatakkoord (2019 - o.a. CO2 in 2030 55% minder dan in 2019, subsidies en zo meer; zie klimaatakkoord.nl). De provincie Gelderland heeft in Het Gelders Energie Akkoord (toekomstagenda duurzaam Gelderland) haar visie voor onze provincie geformuleerd (zie geldersenergieakkoord.nl).

Gaandeweg zijn deze kaders via het Nationaal Programma RES (NPRES) door 30 regio’s uitgewerkt in een Regionale Energie Strategie (RES - zie regionale-energiestrategie.nl). Voor onze regio is de RES te vinden in groenemetropoolregio.nl. De regio’s worden gezien als de belangrijkste spelers bij het realiseren van een energie-infrastructuur, dus de inrichting van het opwekken, opslaan en transporteren van energie (te beschrijven in een Regionale Structuur Warmte - RSW).

Voor het concretiseren van het onderwerp ‘van het gas af’ wordt naar gemeenten gekeken omdat zij de lokale situaties kennen en voor maatwerk kunnen zorgen. Gemeenten worden ondersteund met hulpmiddelen, zoals de ‘Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving’en de ‘Handreiking Lokale Analyse van het Expertisecentrum Warmte’.
De Gemeente Rheden heeft hiermee de Transitievisie Warmte Gemeente Rheden (2021) opgesteld (rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Warmtevisie) waarin de ambitie ‘alle woningen in 2040 aardgasvrij’ een baken is. Waar begin je dan? Uit de analyse blijkt dat onze wijk (met twee andere wijken) kansrijk is, als het gaat om het ‘in de komende 10 jaar aardgasvrij maken van de huizen’.
Dat aardgasvrij maken plant de gemeente met behulp van een ‘Wijkuitvoeringsplan’. Voor de wijk Dieren-West is daarmee in 2022 een start gemaakt om ervaring op te doen. Parallel is een Burgerberaad gestart om burgers te betrekken bij het formuleren en realiseren van de ambities van de gemeente (overigens voor meer onderwerpen dan alleen het aardgasvrij maken van onze woningen).

In paragraaf 7.3.2 van de Transitievisie Warmte Gemeente Rheden staat aan welk type oplossingen de Gemeente denkt, bij het gasvrij maken van onze woningen. Een belangrijk deel van onze wijk is blauw ingekleurd waarmee wordt aangegeven dat gedacht wordt aan collectieve voorzieningen waarmee lage/midden-temperatuur water beschikbaar gemaakt kan worden voor verwarming van onze woningen. Om welke oplossing dan ook te laten werken is goede isolatie een randvoorwaarde.
Het Energieteam Verbuursamen (van DINO) heeft als ambitie om ervoor te zorgen dat het Wijkuitvoeringsplan Dierennoordoost zorgvuldig met de bewoners wordt afgestemd en dat alle voors en tegens op tafel komen en worden gewogen. Collectieve voorzieningen lijken bijvoorbeeld mooi, maar in de praktijk blijken kosten en leverbetrouwbaarheid vaak een issue.

Veel van de genoemde documenten zijn makkelijk te googelen. De belangrijkste vind je op de DINO-site.

Bij de nieuwsberichten is de presentatie van 13 maart 2023 terug te vinden.

Samenstelling team

CV-ketel Het energieteam bestaat uit de volgende teamleden:
 • Michiel Beltman
 • Han den Boer
 • Fred Haandrikman
 • Remko Logemann
 • Cees Rijksen
 • Rik Schut
Nieuwe leden zijn altijd welkom.

Contactgegevens

E-mail: verbuursamen@dierennoordoost.nl
Contactpersoon: Rik Schut, tel. 06-51 15 55 01

Informatiefolders

Speciaal voor wijkbewoners heeft het Energieteam Verbuursamen Dieren Noordoost diverse informatie- en productfolders ontwikkeld. Door op de betreffende onderstaande folder te klikken kunt u die folder downloaden.
Omdat materiaalprijzen e.d. de laatste maanden erg zijn gestegen en moeilijk zijn te voorspellen voor de komende tijd, zijn diverse prijsafspraken in de productfolders maar voor een beperkte tijd geldig.

Productinformatie:

pdf Informatiefolder muur-, vloer- en bodemisolatie dd. 2021-11-15
pdf Informatiefolder vloerisolatie d.d. 2020-11-02
pdf Informatiefolder HR++glas d.d. 2021-11-02
pdf Informatiefolder kunststofkozijnen d.d. 2021-11-02
pdf Informatiefolder dakisolatieplaten d.d. 2021-11-02
pdf Informatiefolder zonnepanelen d.d. 2021-11-03
pdf Informatiefolder CV-ketels (in bewerking)

Isolatieplaten Wanneer u belangstelling heeft voor een bepaald product of dienst, dan kunt u contact opnemen met het energieteam en uw NAW gegevens doorgeven. Wij informeren dan de leverancier en vragen die om met u contact op te nemen voor een afspraak en evt. een op maat gemaakte, vrijblijvende, offerte aan te bieden. Alleen via deze weg kunt u gebruik maken van de speciale prijsafspraken die we hebben gemaakt met deze leveranciers.
Nadat de leverancier met u contact heeft opgenomen houdt u voor de verdere afhandeling van de bestelling rechtsreeks contact met de leverancier. Ook de betaling van de producten en de diensten wordt door u rechtstreeks met de leverancier afgehandeld.
Het energieteam Verbuursamen krijgt geen vergoedingen van leveranciers en ook de advieswerkzaamheden worden door het team gratis uitgevoerd. Mochten er ergens in het besteltraject problemen ontstaan, dan zijn we natuurlijk van harte bereid om te bemiddelen.

Algemene informatie:

pdf Warmtetransitievisie Rheden 2021 (13MB)
pdf Informatiefolder Subsidies en leningen energiemaatregelen d.d. 2021-11-20
 • Inkoopkaart PontMeyer bouwmaterialen
  Isolatiematerialen Bouwmaterialen inkopen tegen aannemerstarieven. Wie wil dat niet?!
  Het Energieteam heeft een afspraak gemaakt met PontMeyer een gerenommeerde hout- en bouwmaterialen groothandel, in o.a. Arnhem en Deventer, waardoor bewoners van Dieren N-O, met aanzienlijke kortingen, materialen kunnen kopen bij deze groothandel.
  Hiervoor zijn speciale inkoopkaarten beschikbaar, die tijdelijk kunnen worden geleend bij het Energieteam en waarmee een bezoek kan worden gebracht aan één van de showrooms/afhaalcentra in bijv. Arnhem of Deventer.
  Ook kunt u rechtsreeks via een speciale bestelsite de materialen bestellen en evt. bij u thuis laten bezorgen. Zelf afhalen bij een van de genoemde vestigingen kan natuurlijk ook. Wilt u hiervan gebruik maken neem dan contact op met het Energieteam (zie contactgegevens).
 • Warmtebeeldcamera
  Warmtebeeldcamera Het team beschikt sinds korte tijd over een infrarood warmtecamera waarmee in beeld kan worden gebracht hoe goed een huis is geïsoleerd en waar ‘warmtelekken’ zitten. In tegenstelling tot een normale visuele camera registreert een warmtebeeldcamera alleen infrarood licht. Infrarood licht geeft informatie over de temperatuur van een object, maar is voor een mens niet zichtbaar. De warmtebeeldcamera zorgt er voor dat we dit licht kunnen waarnemen door er een visueel plaatje van te maken, een zogenaamde ‘thermogram’. Een thermogram lijkt op een gewone foto, maar is radiometrisch; het geeft ons van iedere afzonderlijke pixel temperatuurinformatie. Lage temperaturen hebben hierop een donkere kleur en de hogere temperaturen lichtere kleuren. Door opnames van uw huis te maken kan in beeld worden gebracht waar het huis goed is geïsoleerd en waar verbetering mogelijk is.
  Om goede opnames te kunnen maken moet de buitentemperatuur niet al te hoog zijn. De winterperiode is dus een goed seizoen om dit soort opnames te maken. Als u een opname van uw huis wilt kunt u een berichtje sturen naar het Energieteam en gaan we kijken wanneer dat mogelijk is.