Wijkplatform Dieren Noordoost

Vacatures


Bestuurslid

Wij zoeken een voorzitter en een bestuurslid voor de post communicatie. In deze taak verzorg je het bijhouden van de website en voer je de redactie over de papieren wijkkrant, die minimaal tweemaal per jaar wordt uitgebracht en de digitale nieuwsbrieven die tussendoor per email aan de wijkbewoners worden toegezonden.


Leden werkgroepen Verkeersveiligheid en Groenbehoud

Als lid van een werkgroep werk je in een klein en gezellig team samen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in de wijk of het in stand houden van het mooie groene en schone karakter van onze wijk. Een gezellige en nuttige activiteit, die gemiddeld één of twee avonden per maand van je tijd vraagt.


Wijkcontactpersonen

Als wijkcontactpersoon ben je de schakel tussen het wijkplatform en de buurtbewoners, vooral op het terrein van buurtpreventie. Je hebt open oog en oor voor wat er leeft in je straat en voedt DiNO met de wensen en behoeften van de wijkbewoners. Een plezierige taak die je veel contacten oplevert in je eigen straat en met andere bewoners van Dieren Noordoost.Inlichtingen over of aanmeldingen voor de vacatures: tel: 414436 of 427730 of
email naar dino@dierenoordoost.nl.