Wijkplatform Dieren Noordoost

Dieren Noordoost
Veilig en plezierig wonen in het groen


Luchtfoto

Dieren Noordoost is de wijk die wordt begrensd door Harderwijkerweg, Imboslaan en Kanaalweg.

Het is een groene wijk met vooral een woonfunctie, waarvan de bouw is begonnen in 1977. De wijk telt ca. 950 huizen, merendeels koop-, maar ook een flink aantal huurwoningen. De huurwoningen worden verhuurd en onderhouden door woningbouwcorporatie Vivare. De wijk heeft twee basisscholen, 't Schaddeveld en de Boomgaard, en een wijkcentrum, De Drieschaar, waarin allerhande cursussen worden gegeven en recreatieve activiteiten worden gehouden. Er is één buurtsupermarkt met postagentschap, de Spar. Er zijn geen grote bedrijven gehuisvest, maar wel veel kleine bedrijfjes aan huis (zzp-ers). T.a.v. het openbaar vervoer: over de Harderwijkerweg rijdt een bus van station Apeldoorn via station Dieren naar station Arnhem v.v. en sinds 2011 een buurtbus.

Meidoornlaan