Contactpersonen

Het bestuur en de projectgroepen van DiNO kunt u bereiken via het centrale emailadres info@dierennoordoost.nl of telefonisch, zoals dat hieronder is aangegeven.

Melding van defecte straatverlichting, losliggende stoeptegels, overhangend groen e.d. zendt u niet naar DiNO maar rechtstreeks naar de gemeente via www.rheden.nl en in spoedgevallen telefonisch naar 026-4976911, buitenkantooruren naar 0900-8844

SECRETARIAAT VAN DiNO

Daaf van Beveren, Meidoornlaan 116

Tel: 427730

WERKGROEP VERKEERSAANGELEGENHEDEN

Jos Boon, Pijnboomhof 19

Tel: 420492

WERKGROEP GROENBEHOUD & ZWERFVUILBESTRIJDING

Sara Courbois, Vlierhof 62

Tel:  414436

WERKGROEP BUURTPREVENTIE

Jos Boon, Pijnboomhof 19

Tel: 420492

WERKGROEP COMMUNICATIE & ACQUISITIE

René Schoneveld, Vlierhof 62

Tel: 414436

Wijkplatform Dieren Noord Oost