Agenda

 

· Donderdag 23 februari om 10.30 uur vergadering van het dagelijks bestuur

· Donderdag 16 maart om 19.30 uur algemene vergadering in wijkcentrum De Drieschaar

· Donderdag 20 april om 10.30 uur vergadering van het dagelijks bestuur

· Donderdag 18 mei om 19.30 uur algemene vergadering (tevens jaarafsluiting) in wijkcentrum De Drieschaar

· Donderdag 16 juni om 10.30 uur vergadering van het dagelijks bestuur

· Donderdag 7 september om 10.30 uur vergadering van het dagelijks bestuur

· Donderdag 14 september om 19.30 uur algemene vergadering in wijkcentrum De Drieschaar

· Zaterdag 23 september hele dag Burendag i.h.k.v. 40 jaar Dieren Noord Oost (zie desbetreffende wijkkrant)

· Donderdag 19 oktober om 10.30 uur vergadering van het dagelijks bestuur

· Donderdag 16 november om 19.30 uur algemene vergadering in wijkcentrum De Drieschaar

· Donderdag 21 december om 10.30 uur vergadering van het dagelijks bestuur

Activiteiten komende periode

Wijkplatform Dieren Noord Oost

Noteert u even? Donderdag=DiNOdag