Wijkplatform Dieren Noordoost

Contactpersonen


Het bestuur en de projectgroepen van DiNO kunt u bereiken via het centrale e-mailadres dino@dierennoordoost.nl zoals dat hieronder is aangegeven.

Melding van defecte straatverlichting, losliggende stoeptegels, overhangend groen e.d. zendt u niet naar DiNO maar rechtstreeks naar de gemeente via de Fixi app of www.rheden.nl. En in spoedgevallen telefonisch naar 026-4976911, buiten kantooruren naar 0900-8844.


Secretariaat

SECRETARIAAT VAN DiNO

Vacature
E-mail: dino@dierennoordoost.nl

Verkeer

WERKGROEP VERKEERSAANGELEGENHEDEN

Jos Boon
E-mail: dino@dierennoordoost.nl

Groenbehoud

WERKGROEP SCHOON & GROEN

Guido Hartkamp
E-mail: dino@dierennoordoost.nl

Buurtpreventie

WERKGROEP BUURTPREVENTIE

Guido Hartkamp
E-mail: buurtpreventie@dierennoordoost.nl

Communicatie

WERKGROEP COMMUNICATIE & ACQUISITIE

René Schoneveld
E-mail: dino@dierennoordoost.nl

Energieteam

ENERGIETEAM VERBUURSAMEN

Rik Schut
E-mail: verbuursamen@dierennoordoost.nl