Wijkplatform Dieren Noordoost

Projectgroep Communicatie & Acquisitie


Taken en werkwijze

Communicatie De werkgroep communicatie en acquisitie houdt zich bezig met de communicatieve aspecten van het wijkplatform in de breedste zin van het woord, dus communiceren met de bewoners van de wijk, de gemeente, donateurs, de regionale media, adverteerders en andere belangstellenden.
Specifieke communicatie op het terrein van de werkgroepen worden door iedere werkgroep zelf uitgevoerd. Officiële correspondentie vindt uitsluitend plaats via het bestuur in de persoon van de secretaris.
DiNO is een wijkplatform voor en door bewoners van Dieren Noordoost. Daarom is goede onderlinge communicatie van groot belang. DiNO wil in de communicatie met de bewoners van Dieren Noordoost het volgende bereiken:

Doelen

 • Zoveel mogelijk bewoners informeren over de activiteiten van het wijkplatform.
 • Bevorderen dat bewoners (actief) betrokken zijn bij activiteiten van het wijkplatform.
 • Mogelijkheden scheppen dat bewoners de weg kunnen vinden naar DiNO en onderwerpen voor het wijkplatform kunnen aandragen.

Middelen

 • Website

  Op de website www.dierennoordoost.nl wordt informatie over activiteiten, nieuws etc. van DiNO geplaatst.
 • Papieren Wijkkrant

  2 tot 3 maal per jaar wordt een papieren wijkkrant uitgebracht. Deze worden huis aan huis bezorgd (ca. 950 adressen) in de gehele wijk Dieren Noordoost.
 • Digitale Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief Tussentijds worden de bewoners op de hoogte gehouden via digitale nieuwsbrieven die per e-mail aan de ca. 150 donateurs/leden/wijkbewoners worden verstuurd. Deze digitale nieuwsbrieven worden ook gebruikt voor het aankondigen van speciale evenementen, voor het houden van enquêtes en het werven van donateurs. Bewoners kunnen zich kosteloos voor de digitale nieuwsbrief aanmelden.
 • Media

  Om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van DiNO of standpunten van het wijkplatform toe te lichten, wordt er zo nodig contact gezocht worden met streekbladen of regionale kranten.
 • Adverteerders

  Bedrijven en zzp-ers worden in de gelegenheid gesteld in de papieren wijkkrant te adverteren. Op deze manier kunnen zij de bewoners van Dieren Noord Oost heel gericht benaderen.

  De advertenties maken het voor DiNO mogelijk de wijkkrant mede te financieren. Advertentietarieven zijn vermeld op de website (zie hoofdstuk Adverteren).
 • Facebook

  DiNO onderhoudt via de Facebookpagina Dino Dieren contact met meer dan 200 ‘vrienden’ binnen en buiten de wijk. Door uw vriendschapsverzoek blijft u op de hoogte van belangrijk nieuws in de wijk.
 • Twitter

  Nieuwtjes verspreiden zich snel via Twitter. DiNO heeft twee Twitteraccounts die u kunt volgen: @wpfDiNO voor algemeen nieuws en @DiNOveilig voor nieuws over buurtpreventie.
 • Whatsapp

  Specifiek op terrein van buurtpreventie houden wijkbewoners in gesloten kringen onderling contact via WhatsApp. Het versturen van berichten via WhatsApp buurtpreventie is aan strikte regels gebonden. Aanmelding en informatie kan per email via buurtpreventie@dierennoordoost.nl.
 • Nextdoor

  Binnen de wijk Dieren Noordoost kunnen bewoners over allerlei algemene zaken met elkaar communiceren via Nextdoor zoals in de rubrieken tips en aanbevelingen, gratis en te koop, gevonden en verloren etc. Aanmelding kan via de website www.nextdoor.nl.