Wijkplatform Dieren Noordoost

Werkgroep Buurtpreventie


Buurtpreventie

Buurtpreventie Een aantal bewoners heeft in 2006 het initiatief genomen om gestalte te geven aan het buurtpreventienetwerk. Buurtpreventie houdt in dat men gezamenlijk werkt aan een veiliger leefomgeving. Natuurlijk is dat ook een taak van de politie, maar niet alleen van de politie. Diverse enthousiaste buurtbewoners zijn bijeen geweest en hebben zich opgegeven om mee te werken aan buurtpreventie.
Bij alle invalswegen van de wijk staan de bekende waarschuwingsborden inzake buurtpreventie.

De buurtbewoners worden periodiek geïnformeerd omtrent eventuele criminaliteit in de wijk.

Buurtcoördinatoren

In onze wijk staan ongeveer 950 woningen in hofjes en straten. Dieren Noordoost is verdeeld in 15 delen en voor elk gedeelte is een wijkcontactpersoon gezocht. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor als je iets vreemds opmerkt of iets over de buurtpreventie wilt weten. Je kunt iets mondeling doorgeven of schriftelijk (liefst per e-mail). De buurt-coördinatoren zorgen ervoor dat het contact tussen buurtbewoners en politie zo goed mogelijk verloopt.

Burgernet

Agent Met Burgernet kunnen burgers de politie helpen bij zoekacties na bijvoorbeeld een overval, diefstal van een auto of vermissing van een kind of oudere. Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers. Deze worden op hun vaste of mobiele telefoon gebeld of ontvangen een SMS van de politie wanneer er een zoekactie gaat starten. Gevraagd wordt om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of op de werkplek. Op het moment dat de gezochte persoon of het voertuig gezien wordt, belt men dat gratis door naar een speciaal nummer, dat de politie beschikbaar heeft gesteld aan de deelnemers van Burgernet. Aanmelden kan via www.burgernet.nl. Er hebben zich inmiddels al enkele duizenden mensen aangemeld.

SMS-alert

Ontvang SMS-informatie op uw mobiele telefoon in geval van rampen en calamiteiten.
Meer informatie vindt u op crisis.nl/nl-alert.

Overzicht van coördinatoren en contactpersonen

Meer volgt...